Collective narcissism and right-wing views among y...

COViD-19 pandemic emerged in March 2020 in Poland with 2 (or 3) week full lockdown. No one knew how long it was going to last, however taken from the ...

Narcyzm narodowy i patriarchat

Narcyzm grupowy to przekonanie, że jest się członkiem wyjątkowej grupy, której cechą definiującą jest to, że jej wyjątkowość nie jest wystarczająco uz...

Collective narcissism and weakening of American de...

Since rioters stormed the Capitol on January, 6th, 2021, to challenge the certification of Electoral College votes, President Donald Trump has come un...

Czym jest narcyzm grupowy, a czym nie?

Termin ‘narcyzm grupowy’ ma interesującą historię. Po raz pierwszy termin ‘Kollektiver Narzissmus’ został wykorzystany do określenia narodowego sentym...

"Nigdy nie będziesz szła sama": Dlaczego protesty ...

Zmiana światopoglądowa, która się wyraziła na polskich ulicach w drugiej połowie października 2020, dookreśliła się na zasadzie kontrastu ze zmianą ku...

PrejudiceLab at the 43rd Annual Scientific (Online...

My panel brings together recent research on the consequences of collective narcissism such as nationalism, support for green-washing campaigns, and ho...

Polski narcyzm narodowy w odwrocie

Sukces prawicowych partii populistycznych w Polsce polegał na tym, że zaproponowały Polakom spójną i przekonującą wizję tożsamości narodowej, która wy...

Longitudinal data show how liberal voters became a...

On how the liberal electorate got alienated during the COVID-19 pandemic in Poland....

Sexism in times of pandemic

In the midst of the coronavirus pandemic, another tendency seems to spread like contagion—populist leaders mobilising to use the existing emergency to...