About PrejudiceLab

We are an interdisciplinary research team of social psychologists, neuropsychologists and psychophysiologists. We work on topics related to collective narcissism, prejudice and intergroup conflicts, as well as other issues associated with intergroup relations. Our mission is to apply psychological insights to real-world problems, such as intergroup conflicts, intergroup exclusion or political radicalization.

See all

New article published in Journal of Personality and Social Psychology

Our recent article Low self-esteem predicts out-group derogation via collective narcissism, but this relationship is obscured by in-group satisfaction is finally available online!

Read the article

New article published in Sex Roles

Agnieszka Golec de Zavala and Kinga Bierwiaczonek published an article Three types of collective narcissism: Male, religious and national predict sexism in Sex Roles. Congratulations!

Read the article

Dr Golec de Zavala gave a talk at University of Cambridge

Dr Agnieszka Golec de Zavala gave a talk Collective narcissism: Self-esteem invested in the in-group image or social identity organized around frustrated self-importance at University of Cambridge. The talk was based on our recent article published in Journal of Personality and Social Psychology.

Read the article

New article published in Social Psychological and Personality Science

Research conducted by Chris Federico, Agnieszka Golec de Zavala and Tomasz Baran on associations between collective narcissism, in-group satisfaction and solidarity during COVID-19 was just published in Social Psychological and Personality Science.

Read the article

Karolina Dyduch-Hazar was nominated for Fullbright Junior Research Award 2020/2021

Our PhD Student Karolina Dyduch-Hazar received a nomination to the prestigious Fullbright Junior Research Award 2020/2021 for visiting Social Psychology and Neuroscience Lab at Virginia Commonwealth University in Richmond. Congratulations!

Dr Agnieszka Golec de Zavala

Dr Agnieszka Golec de Zavala

Head of PrejudiceLab

Reader, Goldsmith, University of London, United Kingdom; University Professor, University of Social Sciences and Humanities in Poznan, Poland; Visiting Professor, ISCTE-CIS, Lisbon, Portugal.

Mindful gratitude meditation as an intervention to address collective narcissists hostility in the face of intergroup exclusion

This project examines whether mindful gratitude meditation - the practice of grateful appreciation of the present moment – reduces aggression among people who use aggression to retaliate to exclusion in intergroup relations i.e. collective narcissists.

More about the project

Latest posts

Read our last posts! Stay tuned for the updates on work of our team!

Paweł Ciesielski

Collective narcissism and right-wing views among young women during COViD-19 pandemic in Poland

COViD-19 pandemic emerged in March 2020 in Poland with 2 (or 3) week full lockdown. No one knew how long it was going to last, however taken from the ...

Read more
Beata Urbańska

Projekt "Czy doświadczenie kama muta może obniżyć uprzedzenia wśród narcyzów grupowych?"

Read more
Beata Urbańska

Po co nam inteligencja kulturowa (CQ) i jaką rolę odgrywa uważność w jej rozwijaniu?

Read more
Agnieszka Golec de Zavala

Narcyzm narodowy i patriarchat

Narcyzm grupowy to przekonanie, że jest się członkiem wyjątkowej grupy, której cechą definiującą jest to, że jej wyjątkowość nie jest wystarczająco uz...

Read more
Agnieszka Golec de Zavala

Collective narcissism and weakening of American democracy

Since rioters stormed the Capitol on January, 6th, 2021, to challenge the certification of Electoral College votes, President Donald Trump has come un...

Read more
Beata Urbańska

Czym jest narcyzm grupowy, a czym nie?

Termin ‘narcyzm grupowy’ ma interesującą historię. Po raz pierwszy termin ‘Kollektiver Narzissmus’ został wykorzystany do określenia narodowego sentym...

Read more
Beata Urbańska

"To jest Wojna" - czyli co czują kobiety wykluczane społecznie.

Read more
Agnieszka Golec de Zavala

"Nigdy nie będziesz szła sama": Dlaczego protesty wobec zaostrzenia bezprawia antyaborcyjnego w Polsce są początkiem nieodwracalnej zmiany

Zmiana światopoglądowa, która się wyraziła na polskich ulicach w drugiej połowie października 2020, dookreśliła się na zasadzie kontrastu ze zmianą ku...

Read more
Karolina Dyduch-Hazar

News

PrejudiceLab at the 43rd Annual Scientific (Online) Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP)

My panel brings together recent research on the consequences of collective narcissism such as nationalism, support for green-washing campaigns, and ho...

Read more
Beata Urbańska

Polski narcyzm narodowy w odwrocie

Sukces prawicowych partii populistycznych w Polsce polegał na tym, że zaproponowały Polakom spójną i przekonującą wizję tożsamości narodowej, która wy...

Read more