Beata Urbańska

Beata Urbańska

Latest posts

Read my latest posts!

Projekt "Czy doświadczenie kama muta może obniżyć uprzedzenia wśród narcyzów grupowych?"

Read more

Po co nam inteligencja kulturowa (CQ) i jaką rolę odgrywa uważność w jej rozwijaniu?

Read more

Czym jest narcyzm grupowy, a czym nie?

Termin ‘narcyzm grupowy’ ma interesującą historię. Po raz pierwszy termin ‘Kollektiver Narzissmus’ został wykorzystany do określenia narodowego sentym

Read more

"To jest Wojna" - czyli co czują kobiety wykluczane społecznie.

Read more

Polski narcyzm narodowy w odwrocie

Sukces prawicowych partii populistycznych w Polsce polegał na tym, że zaproponowały Polakom spójną i przekonującą wizję tożsamości narodowej, która wy

Read more