Collective Narcissism Scale

You can find here research tools created by the members of PrejudiceLab.

Collective Narcissism Scale

Scale measuring collective narcissism: a belief the one’s own in-group is exceptional but not sufficiently recognized by others. The 3-item Short CN Scale can be found here. The Short CN Scale (5-item) can be made using 2, 3, 5, 6, 9 points. The review can be found here. The shortest (3-item) version is available here.

Skala Kolektywnego Narcyzmu

Skala mierząca kolektywny narcyzm: przekonanie o tym, że grupa własna jest wyjątkowa ale niewystarczająco doceniana przez innych. Informacje na temat Krótkiej 3-stopniowej Skali Narcyzmu Społecznego można znaleźć tutaj. Krótka Skala CN (5-stopniowa) może być stworzona z punktów 2,3,5,6,9. Przegląd literatury można znaleźć tutaj.