Agnieszka Golec de Zavala

Social profiles

Agnieszka Golec de Zavala

Kierowniczka PrejudiceLab; Wykładowca, Goldsmith, University of London, Wielka Brytania; Uczelniany Profesor, University of Social Sciences and Humanities, Poznań, Polska; Wizytujący Profesor, ISCTE-CIS, Lizbona, Portugalia

Summary of research

Kolektywny narcyzm, uprzedzenia, ekstremizm i populizm
Psychologia konfliktów międzygrupowych i przemocy politycznej
Ucieleśnienie uprzedzeń
Emocje auto-transcendentne, mindfulness, joga

Research interests

W swojej pracy naukowej opracowałam program badawczy oparty na pytaniu: Co sprawia, że ludzie są uprzedzeni i walczą w konfliktach? Zaproponowałam koncepcję kolektywnego narcyzmu – przekonania o nierozpoznanej wielkości własnej grupy przez innych - które przewiduje odwetową wrogość międzygrupową, uprzedzenia, zemstowość i brak przebaczenia, polityczną radykalizację oraz wiarę w teorie spiskowe. W moich obecnych badaniach sprawdzam, jak kolektywni narcyzi reagują na wykluczenie międzygrupowe i jak kolektywny narcyzm jest związany z samooceną. Moje laboratorium testuje również efekty emocji auto-transcendentnych na związek między zbiorowym narcyzmem a wrogością międzygrupową. Wykorzystujemy metody z zakresu neuronauki i fizjologii do oceny mechanizmów leżących u podstaw tego efektu.


Zbadałam także, w jaki sposób urzeczywistniają się uprzedzenia wobec esencjalistycznej grupy. W szczególności przyjrzałam się wpływowi zapachu na uprzedzenia i powiązaniu między fizycznymi kontaktami z członkami zewnętrznymi a potrzebą fizycznego oczyszczenia. Zbadałam także poznawcze i motywacyjne podstawy przekonań politycznych związanych z konfliktem między grupami i uprzedzeniami (np. konserwatyzm polityczny, nacjonalizm i patriotyzm, orientacje religijne). Zbadałam również, w jaki sposób takie orientacje ideologiczne wchodzą w interakcje ze złożonością rozumowania politycznego; umotywowane zamknięte umysły (np. potrzeba poznawczego zamknięcia) i lęk przed śmiercią w inspirowaniu wrogości międzygrupowej.

Karolina Dyduch-Hazar

Karolina Dyduch-Hazar

Doktorantka, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

Moje zainteresowania badawcze obejmują narcyzm indywidualny oraz grupowy, mechanizmy zachowań odweto...

Read more
Debra Helmer

Debra Helmer

Studentka studiów magisterskich, Goldsmiths, University of London

Studia licencjakie z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. Obecnie jestem stud...

Read more
Danuta Janicka-Mierzwa

Danuta Janicka-Mierzwa

Doktorantka, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

Jestem badaczką, trenerką i kierowniczką projektów. W swojej pracy doktorskiej eksploruję mikroagres...

Read more
Oliver Keenan

Oliver Keenan

Doktorant, Goldsmiths, University of London

Ukończyłem studia licencjackie z psychologii (z wyróżnieniem) i magisterskie z psychologii relacji s...

Read more
Jolanta Kramarz

Jolanta Kramarz

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

W swojej pracy doktorskiej badam stereotyp osób niewidomych w Polsce. W szczególności interesuje mni...

Read more
Dorottya Lantos

Dorottya Lantos

Doktorantka, Goldsmiths, University of London

Obecnie prowadzę badania w ramach swojego doktoratu jako członkini PrejudiceLab. W swoich badaniach ...

Read more
Magdalena Mazurkiewicz

Magdalena Mazurkiewicz

Doktorantka, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Ukończyłem studia magisterskie w zakresie społecznej psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w ...

Read more
Kamil Wieteska

Kamil Wieteska

Doktorant, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu

Jestem doktorantem z psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu pod superw...

Read more
Stanisław Karkosz

Stanisław Karkosz

Asystent w Laboratorium, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu, Student studiów magisterskich, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studiuję kognitywistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie piszę pracę magiste...

read more