Jolanta Kramarz

Social profiles

Jolanta Kramarz

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

Summary of research

W swojej pracy doktorskiej badam stereotyp osób niewidomych w Polsce. W szczególności interesuje mnie jak zjawisko zagrożenia tym stereotypem wpływa na efektywność osób niewidomych w wykonywaniu różnych działań. Interesują mnie także metody redukcji tego zjawiska. Poza tym, jestem prezeską Fundacji Vis Maior, organizacji zajmującej się wspieraniem rozwoju zawodowego, społecznego i kulturalnego osób niewidomych.

Latest posts

Read my latest posts!

Theory, Methods, Theory, Methods

Stereotyp osób niewidomych w Polsce

Osoby niewidome są jedną z grup mniejszościowych w Polsce. Według Narodowego Spisu Powszechnego jest ich ok. 155 tysięcy. Jednak rzadko spotykamy oso

Read more