Agnieszka Potocka

Agnieszka Potocka

PhD Student, SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw. Summary of research: instrumental violence against animals, moral foundations, moral status, religiosity, perception of animal mind, antropomorphization.

Summary of research

My doctoral research project focuses on instrumetal violence against animals and moral mechanisms responsible of this violence. I am investigating the function of moral intuitions according to Moral Foundations Theory and the perception of the animal mind in explaining instrumental violence against animals.

Publications

Potocka, A. (2021). The Moral Foundations of Care and Authority and the Perception of Animal Mind in Relation to Violence Against Animals. Anthrozoös, 1-19. https://doi.org/10.1080/08927936.2021.1963547
Potocka, A. (Ed.). (2019). Terapia i edukacja z psem [Dog Assisted Therapy and Education]. PWN.
Potocka, A. (2016). Relacje człowieka z innymi zwierzętami – mechanizmy zgody na okrucieństwo wobec zwierząt i ich uprzedmiotowianie [Human relationship with other animals - mechanisms of consent to cruelty to animals and their objectification]. In: Roś, J., Wieczorek, K. M. (Ed.). Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm? (s. 131-150). Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Leimak.
Potocka, A. (2016). Relacje człowieka z innymi zwierzętami – dystansowanie się i konsekwencje nowego poznawania[Human relationship with other animals – distancing and consequences of new cognition]. In: Roś, J., Wieczorek, K. M. (Ed.). Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm? (s. 151-171). Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Leimak.