Stanisław Karkosz

Stanisław Karkosz

Asystent w Laboratorium, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu, Student studiów magisterskich, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Summary of research

Studiuję kognitywistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie piszę pracę magisterską o selekcji cech do klasyfikacji w interfejsach mózg-komputer opartych o EEG przy użyciu algorytmów genetycznych pod superwizją dr Marcina Jukiewicza. Jestem także stażystą w labie dr Agnieszki Golec de Zavala oraz dr Jarosława Michałowskiego na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Pomagam przy projektowaniu badań od strony technicznej, zajmuję się również analizą danych z elektroencefalografu.