Oliver Keenan

Oliver Keenan

Doktorant, Goldsmiths, University of London

Summary of research

Ukończyłem studia licencjackie z psychologii (z wyróżnieniem) i magisterskie z psychologii relacji społecznych w Goldsmiths, University of London pod kierunkiem dr Golec de Zavala. Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą procesów międzygrupowych, na przykład uprzedzeń i dehumanizacji. Obecnie koncentruję się na psychologii politycznej i tworzeniu propozycji doktoratu, który ma badać zależności między narcyzmem grupowym a określoną formą przywództwa politycznego. Interesuję się także well-being, pokojem oraz konfliktem.