Kamil Wieteska

Social profiles

Kamil Wieteska

Doktorant, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu

Summary of research

Jestem doktorantem z psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu pod superwizją dr Agnieszki Golec de Zavala. W swojej pracy magisterskiej badałem związki pomiędzy mindfulness, samoregulacją oraz stresem. Moje zainteresowania badawcze obejmują Terapię Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Teorię Ram Relacyjnych (RTF) i ich zastosowanie w psychologii społecznej, przede wszystkim w redukcji uprzedzeń. Jestem członkiem PrejudiceLab, a także terapeutą ACT w ośrodku terapii poznawczo-behawioralnej „OTPB” w Poznaniu. Ponadto, jestem członkiem Association of Contextual Behavioral Science oraz członkiem Zarządu jego polskiej filii “ACBS Polska”.

Latest posts

Read my latest posts!

Methods

Mini lit-review of articles measuring pupillometry, galvanic skin response and heart rate variability in relation to Cyberball

Social psychologists recognize the need for accurate procedural routines when using physiological measurements, in order to obtain reliable outcomes.

Read more