Dorottya Lantos

Social profiles

Dorottya Lantos

Doktorantka, Goldsmiths, University of London

Summary of research

Obecnie prowadzę badania w ramach swojego doktoratu jako członkini PrejudiceLab. W swoich badaniach staram się poznać i zrozumieć mechanizmy konfliktów międzygrupowych oraz agresji, a także poznać metody zapobiegania tym zjawiskom. W swojej pracy polegam na różnorodnych metodach badawczych, przede wszystkim tym z zakresu psychologii społecznej i politycznej, ale także neuronauki społecznej i psychofizjologii. Jestem doktorantką oraz wykładowcą psychologii na Goldsmiths, University of London. Byłam wizytującą badaczką na Wydziale Neurologii Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences w Lipsku. Poza tym jestem aktywną członkinią PrejudiceLab dr Agnieszki Golec de Zavala, Boundaries of Social Cognition Lab dr Lasana T. Harris oraz Omega Lab dr Veronica Witte.

Grants and awards

ASP Travel Grant - €1,000 [European Association of Social Psychology, October 2018] For the travel costs of visiting the Molenberghs Social Neuroscience Lab in the University of Melbourne in spring of 2019.


Australian Bicentennial Award - £2,000 [Menzies Centre for Australian Studies, September 2018] For the living costs of visiting the Molenberghs Social Neuroscience Lab in the University of Melbourne in spring of 2019.


Research Grant - £600 [Graduate School Fund, Goldsmiths, University of London, August 2018] To conduct an original experiment using tDCS.


Best Student Presentation: Judges’ Prize - £100 [SeNSS Summer Conference, July 2018] Awarding the oral presentation of an original research project.


Best Student Presentation: People’s Choice Award - £50 [SeNSS Summer Conference, July 2018] Awarding the oral presentation of an original research project.


Travel Bursary [SeNSS Summer Conference, July 2018] Full bursary for traveling to and attending the 2018 SeNSS Summer Conference.


MBB Young Scientist Award [Berlin Mind Brain Body Institute, March 2018] To carry out an original fMRI research project during a 4-month-long fully funded research stay at the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany.


Travel Grant - £450 [Graduate School Fund, Goldsmiths, University of London, March 2018] For attending and presenting at the 2018 MBB Symposium in Berlin, Germany.


Fully funded PhD in Psychology Program [Department of Psychology, Goldsmiths, University of London, Sept. 2018] Estimated £63,547.26 including fees and monthly stipend.

Conference presentations

Lantos, D. (2019, March). Counteracting the adverse effects of social exclusion in collective narcissism. 2019 Mind Brain Body Symposium, Berlin, Germany. – Poster presentation.


Lantos, D. (2019, February). The Road from Low Self-Esteem to Outgroup Derogation Passes through Collective Narcissism. SPSP 2019 Annual Convention. Portland, OR. – Poster presentation.


Lantos, D. (2018, July). The Humanity Inventory: The Development and Validation of a Scale Measuring Dehumanisation Propensity. SeNSS Summer Conference, University of Kent, UK. – Oral presentation.


Lantos, D. (2018, June). The Humanity Inventory: The Development and Validation of a Scale Measuring Dehumanisation Propensity. The Future of Social Cognition Conference, University of East Anglia, UK. – Poster presentation.


Lantos, D. (2018, March). Yoga Poses Increase Subjective Energy and State Self-Esteem in Comparison to ’Power Poses’. 2018 Mind Brain Body Symposium, Berlin, Germany. – Poster presentation.


Lantos, D. (2018, February). The Humanity Inventory: The Development and Validation of a Scale Measuring Dehumanisation Propensity. Social Cognition – Understanding Others, 2nd Workshop, Cologne, Germany. – Poster presentation.


Lantos, D. (2017, October). Yoga Poses Increase Subjective Energy and State Self-Esteem in Comparison to ’Power Poses’. Second Annual Yoga Research Conference, Harvard Medical School, Boston, MA. – Oral presentation.


Lantos, D. (2016, August). The Humanity Inventory: The Development and Validation of a Scale Measuring Dehumanisation Propensity. UCL MSc Research Methods in Psychology Annual Conference, London, UK. – Oral presentation.

Latest posts

Read my latest posts!

Methods, News, Methods, News

SPSP 2019: Does low self-esteem really lead to outgroup derogation?

The Annual SPSP Convention was held in Portland, Oregon this year. Here, I presented a project which we recently completed with a team of distinguishe

Read more