Agnieszka Golec de Zavala

Social profiles

Agnieszka Golec de Zavala

Kierowniczka PrejudiceLab; Wykładowca, Goldsmith, University of London, Wielka Brytania; Uczelniany Profesor, University of Social Sciences and Humanities, Poznań, Polska; Wizytujący Profesor, ISCTE-CIS, Lizbona, Portugalia

Summary of research

Kolektywny narcyzm, uprzedzenia, ekstremizm i populizm
Psychologia konfliktów międzygrupowych i przemocy politycznej
Ucieleśnienie uprzedzeń
Emocje auto-transcendentne, mindfulness, joga

Research interests

W swojej pracy naukowej opracowałam program badawczy oparty na pytaniu: Co sprawia, że ludzie są uprzedzeni i walczą w konfliktach? Zaproponowałam koncepcję kolektywnego narcyzmu – przekonania o nierozpoznanej wielkości własnej grupy przez innych - które przewiduje odwetową wrogość międzygrupową, uprzedzenia, zemstowość i brak przebaczenia, polityczną radykalizację oraz wiarę w teorie spiskowe. W moich obecnych badaniach sprawdzam, jak kolektywni narcyzi reagują na wykluczenie międzygrupowe i jak kolektywny narcyzm jest związany z samooceną. Moje laboratorium testuje również efekty emocji auto-transcendentnych na związek między zbiorowym narcyzmem a wrogością międzygrupową. Wykorzystujemy metody z zakresu neuronauki i fizjologii do oceny mechanizmów leżących u podstaw tego efektu.


Zbadałam także, w jaki sposób urzeczywistniają się uprzedzenia wobec esencjalistycznej grupy. W szczególności przyjrzałam się wpływowi zapachu na uprzedzenia i powiązaniu między fizycznymi kontaktami z członkami zewnętrznymi a potrzebą fizycznego oczyszczenia. Zbadałam także poznawcze i motywacyjne podstawy przekonań politycznych związanych z konfliktem między grupami i uprzedzeniami (np. konserwatyzm polityczny, nacjonalizm i patriotyzm, orientacje religijne). Zbadałam również, w jaki sposób takie orientacje ideologiczne wchodzą w interakcje ze złożonością rozumowania politycznego; umotywowane zamknięte umysły (np. potrzeba poznawczego zamknięcia) i lęk przed śmiercią w inspirowaniu wrogości międzygrupowej.

Latest posts

Read my latest posts!

News

New article published in Advances in Political Psychology

I, Karolina Dyduch-Hazar and Dorottya Lantos have just published a systematic review about collective narcissism in Advances in Political Psychology.

Read more

News, News

We are hiring: Two post doc positions available

SWPS University is among the most active research centers in Poland. Our academics have a real impact on the development of many disciplines of scienc

Read more

News, News

PrejudiceLab at the 2019 Annual Scientific Meeting of ISSP in Lisbon

Our full panel session National collective narcissism: vengeful hostility towards minorities and ambivalence towards the European Union has been accep

Read more

Theory, Theory

What to expect when collective narcissists get political power

Our ongoing research showed that people who agreed with statements like ‘My national group deserves special treatment‘; ‘Not many people seem to fully

Read more

News, News

Dr Golec de Zavala at ICP-HESOS, Surabaya

In November 2018, I have visited Surabaya, Indonesia to give a talk at a featured symposium on Collective Narcissism, Numinous Concepts and Well-Being

Read more